Warsztaty i zajęcia

2013

Warsztaty Project Book

PROJECT BOOK2

2012

Zajęcia przeprowadzone w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki:

1.
CZY LITERATURA JEST WAŻNA W NASZYM ŻYCIU? – WARSZTATY DLA UCZNIÓW (DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI)

24 września i 28 września nasz instytut odwiedziły trzy  grupy młodzieży w wieku 12-17 lat z Wrocławia i Kłodzka , aby wziąć udział w warsztatach pt. “The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore: Is Literature Important in Our Lives?”
Uczestnicy wypowiedzieli się na temat ich stosunku  do literatury i jej roli we współczesnym świecie. Następnie rozpoczęliśmy dyskusję nad tym, czy można sobie wyobrazić świat bez książek. Aby pomóc uczestnikom warsztatów w odpowiedzi na to pytanie, zaprosiliśmy ich do obejrzenia nagrodzonego Oskarem filmu animowanego Williama Joyce’a i Brandona Oldenburga, pt. The Fantastic Books of Mr. Morris Lessmore oraz zapoznaliśmy ich z adaptacjami  filmu jako picture book i aplikacja iPada. Zachęciliśmy uczestników warsztatów do dyskusji na temat artykułu Nicholasa Carra “Is Google Making Us Stupid? What the Internet is Doing to Our Brains.” Następnie uczniowie wzięli udział w krótkim eksperymencie pokazującym im ich style czytania. Młodzi ludzie doszli do wniosku, że literatura, niezależnie od jej formy, przetrwa jako istotny element naszego życia. Niemniej uczniowie podkreślali, iż traktowanie literatury jako substytutu doświadczeń życia codziennego może okazać się niebezpieczne. Pod koniec warsztatów ogłoszony został konkurs na esej zawierający refleksję na następujący temat: “From parchment to e-books, from immersion to interactivity. Will the book survive?” Z przyjemnością zapoznamy się z wypowiedziami uczniów. Najlepsze prace zostaną  nagrodzone i opublikowane na stronie Instytutu.
dr Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Mateusz Marecki

2.

POJĘCIE TRANSHUMANIZMU I JEGO OBECNOŚĆ W KULTURZE POPULARNEJ (ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW W RAMACH XV DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI)

25 września grupa uczniów z X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, pod opieką pana mgra Wojciecha Rajczakowskiego, wzięła udział w zajęciach poświęconych rozwojowi  myśli transhumanistycznej i jej głównych nurtów.
Za przykłady inspiracji transhumanizmem w kulturze popularnej posłużyły fragmenty uhonorowanego Oskarem  filmu science-fiction Avatar w reż. Jamesa Camerona oraz cytaty z wielokrotnie nagradzanej powieści dla młodzieży z gatunku cyberpunk pt. Feed, autorstwa M. T. Andersona. Podczas spotkania wspólnie zastanawialiśmy się nad przyszłością ludzkości, a w szczególności nad rozwojem człowieka jako jednostki, znaczeniem technologii, możliwymi zmianami w stosunkach międzyludzkich, czy degradacją środowiska naturalnego. Uczniowie dość sceptycznie odnieśli się do scenariuszy transhumanistycznych, proponujących  między innymi integrację ludzkiego mózgu z superinteligentnym komputerem, zastąpienie ludzkiego ciała cybernetycznym urządzeniem lub długowieczną egzystencję w sieci komputerowej. Podobne odczucia wywołały teorie głoszące prawdopodobieństwo skolonizowania innych ciał niebieskich za pomocą terraformacji. Zajęcia zostały zakończone ogłoszeniem konkursu na prace pisemne dotyczące wizji przyszłości. Z niecierpliwością oczekujemy na refleksje młodzieży.
dr Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Agnieszka Małek

3. OPOWIADANIE OBRAZEM: THE LOST THING (Z(A)GUBIONA RZECZ) SHAUNA TANA (KRÓTKI FILM ANIMOWANY I KSIĄŻKA OBRAZKOWA) – 2. EDYCJA WARSZTATÓW

21 września Instytut Filologii Angielskiej gościł klasę II z Gimnazjum Primus we Wrocławiu, pod opieką pani mgr Anity Sobocińskiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych książce obrazkowej i “graphic novel”, a w szczególności twórczości cieszącego się ogromnym zainteresowaniem australijskiego pisarza i ilustratora Shauna Tana.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w kategorii tematycznej„Moc zaklęta w słowach”. Podczas warsztatów uczniowie wysłuchali wykładu na temat różnorodnych form książek obrazkowych; obejrzeli i przeanalizowali nagrodzony w 2011 roku Oskarem film pt. The Lost Thing, oparty na książce Tana pod tym samym tytułem; oraz rozpoczęli prace nad własnymi „mini książkami” obrazkowymi. Z niecierpliwością czekamy ukończenie opowiadań. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
dr Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Magdalena Purzycka

Warsztaty Alternate History

20 marca w Instytucie Filologii Angielskiej odbyły się warsztaty poświęcone historiom alternatywnym. Warsztaty zostały zorganizowane przez Pracownię Literatury i Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej, a wzięli w nim udział uczniowie I klasy X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu pod opieką pana mgra Wojciecha Rajczakowskiego. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z gatunkiem historii alternatywnych poprzez analizę i interpretację wybranych fragmentów Nation (2008) Terry’ego Pratchetta, krótki wykład dotyczący historii gatunku oraz zabawę polegającą na rozwijaniu scenariuszy historii alternatywnych. Na zakończenie warsztatów uczniowie doszli do wniosku, że na kwestię interpretacji historii należy patrzeć krytycznie.

ZDJĘCIA

Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak, mgr Mateusz Marecki i mgr Mateusz Świetlicki

2011

Przygody tekstowe 8 grudnia gościliśmy w Instytucie Filologii Angielskiej grupę uczniów ze szkoły podstawowej w Kłodzku pod opieką pana mgra Tomasza Łukaszczyka. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. „Textual Adventures” („Przygody tekstowe”), organizowanych przez Pracownię Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Podczas warsztatów uczniowie wzięli udział m.in. w zadaniach polegających na redakcji i korekcie opowieści, odkodowaniu sensu w krótkich tekstach (poezja sms-owa i ogłoszenia prasowe) i interpretowaniu wybranych obrazów. Na zakończenie warsztatów uczniowie zostali zaproszeni do przysłania swoich własnych tekstów w języku angielskim. Wszystkie nadesłane zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu. Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Mateusz Marecki.

Artykuł poświęcony warsztatom: 1 | 2

Opowiadanie obrazem: The Lost Thing (Z(a)gubiona rzecz) Shauna Tana (krótki film animowany i książka obrazkowa) 23 września 2011 Instytut Filologii Angielskiej gościł dwie grupy drugoklasistów z XIII LO im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu wraz z nauczycielkami języka angielskiego, panią mgr Marzeną Hołownią i panią mgr Katarzyną Ochodek. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych książce obrazkowej, a w szczególności twórczości cieszącego się rosnącym zainteresowaniem australijskiego pisarza i ilustratora Shauna Tana. Na zajęcia złożyły się: – wykład poświęcony gatunkom „picture books” oraz „graphic novels”, – projekcja nagrodzonego Oskarem filmu pt. The Lost Thing, opartego na książce Tana pod tym samym tytułem, – dyskusja na temat filmu, – warsztaty, podczas których uczniowie zostali poproszeni o stworzenie własnych „mini książek” obrazkowych. Spośród wykonanych prac zostały wyróżnione: praca Iwony Wojnar i Moniki Dworzak (1. miejsce) oraz praca Ewy Mierzwy, Aleksandry Legięć, Adeli Limisiewicz, Ewy Ługowskiej i Zuzanny Stręk (2. miejsce). Spotkania zostały zorganizowane w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w kategorii tematycznej „Moc zaklęta w słowach”. Opis wydarzenia.

Warsztaty kreatywnego pisania 21 września w Instytucie Filologii Angielskiej odbyły się warsztaty kreatywnego pisania, zorganizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Uczestniczyła w nich grupa uczniów z gimnazjum Fundacji „Primus” (Wrocław) pod opieką pani mgr Marty Hożewskiej. Celem spotkania było zarówno udoskonalenie warsztatu językowego poprzez zabawy słowne (wyszukiwanie rymów, metafor, synonimów i parafraz, analiza fragmentów wierszy z rożnych epok), jak i refleksja nad poetyckim postrzeganiem świata oraz dyskusja dotycząca współczesnych form poezji. Uczniowie zostali także zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie na wiersz w języku angielskim. Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Mateusz Marecki.

Prace, które wpłynęły na konkurs:

Oh silver star

You shine like a pop-star

On my hands

Silver powder is

When I have you in my fingers

You associate me with

Baby sleeping on a pillow

And dreaming about star freedom

Which sleeps on

Child’s dreaming come true

It want star from a sky?

Remember! Don’t run away

From a loving child

Not only the wishes of children come true

Their parents can also sleep too

Because the child doesn’t cry in a dark night.

Not only makes life easier at night

Because during the day

Gladdens us

Your smiling face

Although sewed

But true

Remember that I will never forget about you

Please Don’t forget this

Szymon Ornatowski

„Down in the basement”

Down in the basement

where nobody can hear you

Down in the basement

where nobody can see you

You can be just your self

You can cry naked in the corner

You can sing loud

And nobody can laugh at you

And nobody can say “stop”

Because when they say stop

they say stop to your feelings

It’s a stop for your life

Stop for your destination

So listen only to people who say “don’t stop, go on”

And if you don’t know people who say that

Better hide in the basement and cry than listen to the feelings stoppers.

Daria Kursa

2010

Marsjanin odwiedza Ziemię. Zmiana perspektywy postrzegania inności. Wokół wiersza Craiga Raine’a “A Martian Sends a Postcard Home.” We wrześniu 2010 zorganizowaliśmy w ramach XIII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki spotkanie dla uczniów szkół średnich. Uczniowie zostali zaznajomieni ze sztuką „marsjańskiej poezji” i podjęli próbę interpretacji wiersza Craiga Raine’a “A Martian Sends a Postcard Home” w kontekście różnych sposobów postrzegania inności i przezwyciężania różnic kulturowych. Zasadniczą częścią spotkania była gra, w której uczniowie zostali poproszeni o skonfrontowanie opinii na różne kontrowersyjne tematy.

2009

Dzieci i ryby głosu nie mają? Czym jest i czemu służy antropomorfizacja? Wiosną 2009, Pracownia przyłączyła się do projektu zainicjowanego przez Fundację Paideia, organizację non-profit, nastawioną na zapewnienie dzieciom odpowiedniej edukacji. Działania w ramach projektu “Uniwersytet dla dzieci”, między innymi wygłoszony 18 kwietnia 2009 wykład Prof. Oziewicza na temat antropomorfizacji w literaturze, odbywały się w całym kraju.

2006

“Nadając marzeniom miejsce, nazwisko i tło rzeczywiste”; Narracyjna gra fabularna w dzikiej krainie wyobraźni Williama Shakespeare’a W roku akademickim 2005/2006 Pracownia wraz z grupą ochotników z Instytutu Filologii Angielskiej zrealizowała projekt badawczo-dydaktyczny, zakończony grą „Nadając marzeniom miejsce, nazwisko i tło rzeczywiste” z udziałem uczniów Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu i Gimnazjum w Przewornie. Głównym celem projektu było uchwycenie różnorodności i autentyczności doświadczenia magicznego/wtórnego świata przez graczy. Chcieliśmy uzupełnić proponowaną przez szkolne programy nauczania, zdystansowaną analizę treści sztuk o namacalne i spontaniczne przeżycie ich wewnętrznej rzeczywistości. Gra trwała jeden dzień, 12 maja 2006, jednak wspólne działania Pracowni, studentów i gimnazjalistów były podzielone na kilka etapów i rozciągnęły się na cały rok. Oprócz spotkań organizacyjnych, które miały miejsce w semestrze zimowym, odbyły się także specjalne zajęcia poświęcone teatrowi elżbietańskiemu, uczniowie zaś wystawili Szekspirowski happening, podczas którego można było zobaczyć prezentacje inspirowane różnymi aspektami jego dramatów.

Ekokrytyka dla dzieci W roku akademickim 2005/2006 Pracownia przygotowała dla trzech świetlic środowiskowych we Wrocławiu kurs na temat ekokrytyki. Zajęcia poprowadzili studenci pierwszego roku studiów magisterskich. Wykorzystali wybrane utwory literatury angielskiej i amerykańskiej w celu zaznajomienia dzieci z najważniejszymi problemami środowiska naturalnego, dotyczącymi ich otoczenia.

2004

“Once upon a Time” – warsztaty bajkopisania Warsztaty bajkopisania “Once upon a Time” zorganizowane przez Pracownię w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2004 były skierowane do uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Pierwsza sesja warsztatów, w której uczestniczyli uczniowie klas czwartych i piątych Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu, odbyła się 6 kwietnia 2004. Następnie we wrześniu 2005, w Instytucie Filologii Angielskiej odbyły się dwie kolejne edycje warsztatów, w których wzięli udział uczniowie różnych wrocławskich szkół (Szkoły Podstawowe nr 34, 63, 98, 107 i Szkoła SIGMA). Celem zajęć było stworzenie bohaterów bajki, napisanie jej i zilustrowanie. Każda grupa dzieci, pracująca pod kierunkiem nauczycieli i wolontariuszy, nie tylko wymyślała własną historię, ale miała swój wkład w tworzenie każdej z nich, co było niezwykle ekscytujące dla dzieci, ponieważ mogły zobaczyć, jak opowieść rozwija się w różnych kierunkach w zależności od ich pomysłów. Na koniec każda grupa przedstawiła swoją bajkę wraz z ilustracjami.

Przykładowa bajka

Opis wydarzenia

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s