Noc Anglistów 2021

Zapraszamy do zapoznania się z video podsumowującym nasze działania.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Climatelit panel on Plants in Children’s and Young Adult Literature (2022) – including contribution from Justyna Deszcz-Tryhubczak

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

gratulacje dla Roberta Gadowskiego!

W br. Robert Gadowski uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literatuznawstwo na podstawie rozprawy pt. Refigurations of Freedom in Contemporary American Young Adult Dystopian Fiction. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

gratulacje dla Agaty Zarzyckiej!

W kwietniu br. dr Agata Zarzycka uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Serdecznie gratulujemy! Książka habilitacyjna dr hab. Agaty Zarzyckiej pt. A Goth Reflection: Self-Fashioning and Popular Culture jest dostępna w open access:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/144090/edition/133599?fbclid=IwAR1RDNCM0c9d1C1w1W3vUSDEm_CJ1EBcxhSq0YadUIXBWHgpDWi_J8oBs9c

Zachęcamy do lektury!

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Guest lecture by Prof. Anastasia Ulanowicz

Please join us for this great online lecture to be held on 8th December.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Whose Canon? A Discussion about School Reading Lists and the Role of Literature/Czyj kanon? Dyskusja panelowa o lekturach i roli literatury

Whose Canon? A Discussion about School Reading Lists and the Role of Literature

On 11 June 2021 the Public Library in Słupsk hosted a debate about the canon of high school books in Poland, which was organized and moderated by Mateusz Marecki from the Centre for Young People’s Literature and Culture. The invited panelists—Borys Basiuk (high school student), Ms. Anna Buczkowska-Pawlik (librarian), Kordian Dziwisz (high school alumnus), Ms. Barbara Jankowska (Polish high school teacher), Ms. Agnieszka Zielińska (bookstore owner)—and the audience were asked to reflect on three principal questions:

(1) Who should participate in the process of shaping school canons in Poland?

(2) What is missing from the existing reading curriculum?

(3) What should be the main function of the literary canon?

Suggestions have been made to rectify the prevalent model of canon-making by including organized communities of teachers and students in the process of designing reading lists. It has also been proposed that literature classes in Polish high schools allow more interpretive freedom instead of being attuned to the final exam requirements.

11 czerwca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku odbyła się debata o kanonie lektur dla szkół średnich w Polsce, zorganizowana i poprowadzona przez mgra Mateusza Mareckiego. Zaproszeni paneliści –– Borys Basiuk (uczeń II LO w Słupsku), mgr Anna Buczkowska-Pawlik (bibliotekarka, kieruje Filią MBP nr 7 w Słupsku), Kordian Dziwisz (maturzysta, Zespół Szkół „Elektryk” w Słupsku), mgr Barbara Jankowska (nauczycielka języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku), mgr Agnieszka Zielińska (właścicielka kluboksięgarni Cepelin) oraz widownia dyskutowali o tym, kto powinien kształtować kanon lektur w Polsce, czego brakuje w najnowszej propozycji obowiązkowej listy lektur oraz jaka powinna być główna funkcja kanonu. Wśród propozycji zmian pojawił się m.in. pomysł zdemokratyzowania procesu decyzyjnego w kształtowaniu listy lektur tak, by brali w nim udział również nauczyciele i uczniowie. Paneliści sugerowali również, że problemem nie jest sam kanon, a raczej sposób, w jaki omawia się lektury w szkole średniej – z myślą o egzaminie maturalnym, co utrudnia swobodną i krytyczną interpreację dzieł w klasie.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

The Untold 17 is out! Antologia opowiadań The Untold 17 już w druku

Mateusz Marecki has edited an anthology of short fiction including 17 stories written by undergraduate students at Jilin University in Changchun, China. As he writes in the foreword („Story As Social Glue”),  “a few of the stories offer refreshing and youthful perspectives on such universal topics as love, loneliness, and fear; some of them engage with social issues that are close to their heart or seem to be causing their concerns like the problem of arranged marriage, censorship, mental illness, US dominance, and intergenerational tensions; still others present us with unique viewpoints by granting us access to the minds of unreliable, naive or non-human narrators—psychopaths, paranoiacs, teenage VR enthusiasts, victims of bullying, blackmailers, and ants. Despite their young age, the authors demonstrate some of the skills often attributed to professional writers, such as writing discipline, conciseness, and the ability to build suspense and keep readers’ attention. They usually leave their stories open-ended, thus allowing us more room for speculation and interpretation. Their simple yet effective sentences, coupled with unexpected plot twists and striking metaphors and similes (e.g. “a night as cold as the German language”), will certainly appeal to the most discerning readers.”

 

Mgr Mateusz Marecki wydał z chińskimi studentami z Jilin University w Changchun antologię złożoną z 17 opowiadań. Jak pisze we wstępie do zbioru, „kilka z opowiadań patrzy świeżym, młodzieńczym okiem na uniwersalne tematy, takie jak miłość, samotność i strach; inne podejmują tematykę bliską doświadczeniom chińskich studentów – aranżowanych małżeństw, cenzury, problemów psychicznych, dominacji USA oraz napięć międzypokoleniowych; jeszcze inne są opowiedziane z mniej znanej perspektywy, dając nam wgląd w umysły niewiarygodnych i naiwnych narratorów – psychopatów, paranoików, nastolatków zanurzonych w wirtualnej rzeczywistości, ofiar bullyingu, szantażystów i mrówek. Autorów, mimo ich młodego wieku, cechuje dyscyplina, zwięzłość i umiejętność budowania napięcia i utrzymania uwagi czytelników. Ich opowiadania zazwyczaj mają otwarte zakończenia, tym samym zostawiając nam przestrzeń do spekulacji i interpretacji. Ich proste, ale efektowne zdania, niespodziewane zwroty akcji oraz niecodzienne metafory i porównania na pewno przypadną do gustu najbardziej wybrednym czytelnikom”.      

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Rozmowa o czytelnictwie/Chatting about Reading

29 maja dr Mateusz Świetlicki był gościem audycji Poranek Radia TOK FM prowadzonej przez Karolinę Głowacką. Dr Świetlicki poruszył kwestię międzypokoleniowego potencjału literatury dziecięcej czytanej przez dzieci wraz z dorosłymi oraz zwrócił uwagę na rolę książek, również tych obrazkowych i multimodalnych, w rozwijaniu dziecięcej wyobraźni i kreatywności. Wspominając ulubione lektury z okresu dzieciństwa, dr Świetlicki i redaktor Głowacka podkreślali, że rolą dorosłych jest zachęcenie do czytania, nawet gdy gusta młodych i starszych czytelników się różnią. Zachęcamy do wysłuchania nagrania:

https://audycje.tokfm.pl/podcast/106666,Co-czytac-z-najmlodszymi?fbclid=IwAR2uT8UbhmmmuyO6_Oy_jVft2GjQtjwPz6gtO7VjRhUkMAYFgjICf91-v0g

On 29th May, dr. Mateusz Świetlicki was the guest of Poranek Radia TOK FM, a morning program hosted by Karolina Głowacka. Dr. Świetlicki discussed the intergenerational potential of children’s literature read by children with adults and drew attention to the role of books, including picturebooks and multimodal narratives, in developing children’s imagination and creativity. Recalling their favorite childhood books, Świetlicki and Głowacka argued that the role of adults is to encourage children to read even when the tastes of young and older readers differ. We encourage you to listen to the recording (in Polish): 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/106666,Co-czytac-z-najmlodszymi?fbclid=IwAR2uT8UbhmmmuyO6_Oy_jVft2GjQtjwPz6gtO7VjRhUkMAYFgjICf91-v0g

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Mateusz Świetlicki wins a Kosciuszko Foundation fellowship!

Dr. Mateusz Świetlicki has been selected for the Kosciuszko Foundation Exchange Program to the United States. Dr. Świetlicki has been awarded a 5-month fellowship for the academic year 2021/2022 at the Department of English, University of Florida, where he will be working on his latest book project.

Dr Mateusz Świetlicki otrzymał pięciomiesięczne stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na rok akademicki 2021/2022. Podczas pobytu na Wydziale AnglistykiUniwersytetu Florydzkiego (Gainesville), który jest siedzibą jednego z najbardziej znanych programów literatury dziecięcej w Stanach Zjednoczonych, dr Świetlicki będzie pracować nad monografią habilitacyjną poświęconą północnoamerykańskiej literaturze dziecięcej.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

On Janusz Korczak’s Pedagogy…

On 1st Feb, 2021, the Center hosted Anna Maria Czernow’s lecture BETWEEN THEORY, PRACTICE AND ART JANUSZ KORCZAK’S PEDAGOGY, offered in the programme of Erasmus Mundus International Master: Children’s Literature, Media & Culture. Anna Maria Czernow discussed the current interest in Korczak’s thought and practice, including the concepts of the peers’ court.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz