ChildAct –  Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about Alternative Communities and Times – działania w ramach projektu

22 września br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak przeprowadziła warsztaty dla szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 43 we Wrocławiu. Warsztaty pt. „Młodzi czytelnicy zmieniają świat. Przez literaturę do odpowiedzialności społecznej” miały na celu popularyzację projektu ChildAct –  Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about Alternative Communities and Times, prowadzonego przez dr hab. Deszcz-Tryhubczak na Anglia Ruskin University, w ramach grantu Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnicy warsztatów dyskutowali między innymi o Konwencji Praw Dziecka oraz roli literatury w rozwijaniu krytycznej oceny rzeczywistości. 28 października br.  Justyna Deszcz-Tryhubczak uczestniczyła w Cambridge Festival of Ideas, pomagając w organizacji wydarzenia związanego z projektem dr. Martina Schaefera pt. „Default meanings in compound interpretation”. Dr Deszcz-Tryhubczak przygotowała plakat oraz zajęcia dla publiczności pt. „Compounding in Literature.” Natomiast 4 listopada br. wygłosiła ona prelekcję pt. “‘Duże sprawy w małych głowach’ Agnieszki Kossowskiej: Lektura obowiązkowa” podczas konferencji nauczycieli polskich szkół sobotnich, organizowanej przez Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie.

Poniżej plakat przygotowany na Cambridge Festival of Ideas.

Justyna poster 23.10

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

IRSCL STATEMENT OF PRINCIPLES

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z Deklaracją Zasad International Research Society for Children’s Literature.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Children’s Voices in the Canon Wars: Child-led Research in Action

During the 23rd biennial congress of the International Research Society for Children’s Literature, which was held in summer 2017 at the University of York in Toronto,  Justyna Deszcz-Tryhubczak and Mateusz Marecki presented on „Children’s Voices in the Canon Wars: Child-led Research in Action”. The paper concerned the „Deconstructing the Canon with Primary School Students: A Participatory Approach in Practice” project, which they conducted from March 2016 until July 2017. The presentation was co-authored by a group of pupils who participated in the project as researchers actively shaping the research process. Their comments were presented in short video clips. Justyna also took part in the panel on children’s literature research centers, during which she discussed the activities of the Center for Young People’s Literature and Culture. During the congress Justyna was elected a member or the IRSCL executive board. Her contribution will be the launching of a mentoring programme addressed to young scholars working on children’s literature. She is the first member of the board to come from a Central European Country.

Podczas 23. międzynarodowego kongresu International Research Society for Children’s Literature, który odbył się na University of York w Toronto na przełomie lipca i sierpnia br., dr. hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Mateusz Marecki wygłosili referat pt. „Children’s Voices in the Canon Wars: Child-led Research in Action”, dotyczący zrealizowanego przez nich projektu partycypacyjnego „Deconstructing the Canon with Primary School Students: A Participatory Approach in Practice”. Współautorami wystąpienia byli uczniowie biorący udział w projekcie jako badacze aktywnie wpływający na przebieg projektu. Ich komentarze zostały zaprezentowane w formie krótkich nagrań wideo. Podczas kongresu dr Justyna Deszcz-Tryhubczak miała również okazję zaprezentować działalność Pracowni podczas panelu na temat centrów badawczych zajmujących się literaturą i kulturą dziecięcą. Ponadto dr Deszcz-Tryhubczak została wybrana do sześcioosobowej rady wykonawczej IRSCL. Do jej zadań należeć będzie między innymi przygotowanie programu mentoringowego dla młodych badaczy literatury dziecięcej i młodzieżowej. Dr hab. Deszcz-Tryhubczak jest pierwszym członkiem rady reprezentującym Europę Środkowo-Wschodnią.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Dozwolone od lat 18? O literaturze i innych formach kultury dla dzieci i młodzieży

Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak and Mateusz Marecki, MA, were invited by the Institute of Dutch Studies in Wrocław to give a talk at the conference Dozwolone do lat 18? O literaturze i innych formach kultury dla dzieci i młodzieży, which was held on 26 April, 2017. In their talk entitled Whose Canon? The Absence of Children’s Voices in the Polish Canon Battle they pointed out the benefits of including young readers’ opinions in the process of designing the lists of prescribed texts in school curricula. See http://nl-interdyscyplinarnie.uni.wroc.pl/niderlandystyka-interdyscyplinarnie-v-dozwolone-do-lat-18-2/#

Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Mateusz Marecki zostali zaproszeni przez Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki we Wrocławiu, by wygłosić wykład podczas konferencji Dozwolone od lat 18? O literaturze i innych formach kultury dla dzieci i młodzieży, która odbyła się 26 kwietnia 2017 roku. W swojej prezentacji zatytułowanej Czy kanon? Głos uczniów w dyskusji o liście lektur szkolnych wskazywali na korzyści płynące z włączania głosów młodych czytelników do dyskusji dotyczącej kształtu i funkcji kanonu lektur. Więcej informacji o konferencji: http://nl-interdyscyplinarnie.uni.wroc.pl/niderlandystyka-interdyscyplinarnie-v-dozwolone-do-lat-18-2/#

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Cultural Representations of Transnational Childhoods: European-Australian-American perspectives Seminar 13 May 2017, University of Wroclaw

Location:
Institute of English Studies
University of Wrocław
ul. Kuźnicza 22
Room 212

Convenors

Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak (University of Wroclaw)

Dr. Dorota Kołodziejczyk (University of Wroclaw)

Dr. Katarzyna Kwapisz Williams (Australian National University)

 

 

It is assumed in Western culture that children have a natural need for a stable and safe domestic and familial environment (Holloway and Valentine 2000). Yet research reveals that the number of children whose everyday lives have been marked by mobility and risks it entails is increasing substantially (Ní Laoire et al. 2010). Child-centered studies of migration in particular show that children often become actors in the immigration process as they negotiate their identifications with places and cultures. Acknowledging and understanding both children’s agency and their active participation in the mobility of their families, for example as language and cultural brokers, requires a transnational literacy (Spivak 1992, Brydon 2003, Lee 2011) and relying on child-centered critical and pedagogical methodologies aimed at examining the influence of transnationalism on children’s lives (Spivak 1992, Brydon 2003, Lee 2011). Therefore, while substantial attention has been given to these phenomena in sociological studies of childhood, children’s movement across geopolitical borders also needs to be analyzed from a cultural perspective. We invite papers exploring past and contemporary representations of transnational childhoods in literature, film and other media that foreground the mobile nature of children’s lives and thus encourage a reflection on children’s experiences of mobility as an essential factor in their cognitive and emotional development.

 

PROGRAM

 

 9.00am                        Morning tea on arrival

 9.20am                        Welcome

9.30am – 11.00am       Session 1

Moderator: Marina Balina

 • Elizabeth Hale (University of New England), “Sea and the Antipodes in Children’s Literature”

 

 • Mateusz Świetlicki (University of Wrocław), “Children of the Revolution: Loss, Migration, and Maturation in Halyna Kyrpa’s My Dad Became a Star

 

 • Anna Bugajska (Tischner European University), “Transnational Childhoods in More Than This by Patrick Ness”

 

 • Discussion

 

10.00am – 11.20am     Coffee break  

11.20am – 12.50pm     Session 2

Moderator: Anna Cichoń

 • Joanna Wojdon (University of Wrocław), “A model identity of ethnic minority children in the Soviet Union”

 

 • Dorota Kołodziejczyk (University of Wrocław), “Tolerance or active multiculturalism? A comparative look at cultural inclusivity at schools.”

 

 • Justyna Deszcz-Tryhubczak & Mateusz Marecki (University of Wrocław), “Literary Education and Transnational Citizenship”

 

 • Discussion

1.00pm – 2.20pm         Lunch (Bazylia)

2.30pm – 4.00pm         Session 3

Moderator: Elizabeth Hale

 • Elżbieta Klimek-Dominiak (University of Wrocław), “Relocations and Complex Trauma: Mobility, Gender, Class, and Race in Eva Hoffman’s Life Writing and Dorothy Allison’s Bastard out of Carolina

 

 • Katarzyna Kwapisz Williams (The Australian National University), “Growing out of migrancy: Suburban childhoods and transnational worlds in recent Australian life writing.”

 

 • Marina Balina (Illinois Wesleyan University), “Writing Her/His/Story, Writing Trauma: Re-visions of the Stalinist Past”

 

4.00pm – 4.20pm         Coffee break

4.20pm – 5.20pm         Session 4

Moderator: Katarzyna Kwapisz Williams

 • Anna Cichoń (University of Wrocław), “Ambivalence of Constructions of Colonial Childhood in Doris Lessing’s Memoirs”

 

 • Marta Mamet-Michalkiewicz (University of Silesia in Katowice), “Narratives of Home: Cultural Representations of Childhood in Umi Sinha’s Belonging

 

 • Discussion 

5.20pm – 5.45pm         Concluding remarks

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO | KONGRES BRING TEACHING TO LIFE | 19-21 MAJA 2017

 

Więcej informacji: http://bttl.com.pl

BTTL INVITE

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Czyj kanon? Dyskusja o lekturach/Whose Canon? A Discussion about School Reading Books: Report

13 marca 2017 r. w Muzeum Współczesnym Wrocław odbyła się debata o kanonie lektur w Polsce, zorganizowana przez Pracownię Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej przy IFA. Spotkanie poprowadzili dr Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Mateusz Marecki. Zaproszeni paneliści – mgr Ewa Chawar (nauczycielka języka polskiego w SP nr 28), Dorota Sikora (uczennica gimnazjum), Eryk Pszczołowski (uczeń szkoły podstawowej), dr hab. Dominika Ferens (IFA) i dr hab. Kordian Bakuła (IFP) – oraz widownia dyskutowali o tym, kto kształtuje i powinien kształtować kanon lektur w Polsce oraz o tym, czego brakuje w najnowszej propozycji obowiązkowej listy lektur. Wśród propozycji zmian pojawił się m.in. pomysł zdemokratyzowania procesu decyzyjnego w kształtowaniu listy lektur tak, by brali w nim udział przede wszystkim nauczyciele, uczniowie i rodzice, oraz pomysł uzupełnienia kanonu o ksiązki obrazkowe, o pozycje związane z kulturą i historią regionu oraz o ksiązki odzwierciedlające różnorodność kulturową, religijną i seksualną w Polsce.

 

On 13 March 2017 the Wrocław Contemporary Museum (MWW) hosted a debate about the canon of primary school books in Poland, which was organized and moderated by Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak and Mateusz Marecki from the Centre for Young People’s Literature and Culture. The invited panelists—Ms. Ewa Chawar (a Polish teacher at the Primary School No. 28 in Wrocław), Dorota Sikora (a junior high school student), Eryk Pszczołowski (a primary school student), Prof. Dominika Ferens (Department of English Studies) and Prof. Kordian Bakuła (Department of Polish Studies)—and the audience were asked to reflect on two principal questions: (1) Who participates and should participate in shaping school canons in Poland? (2) What is missing in the recently revisited reading curriculum? Suggestions have been made to rectify the prevalent model of canon-making by leaving the decision of designing reading lists to organized communities of teachers, students and parents and by supplementing the existing canon of books with graphic novels, with books that are closely related to the history and culture of a given region, and with books that would more fully reflect the cultural, religious and sexual diversity of Polish society.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz