Toys Are Us? Film i serial animowany a przemysł zabawkarski — wykład otwarty mgr. Konrada Sierzputowskiego

Pracownia Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza 10 grudnia 2019 o godz. 9.45 do sali 207 na wykład otwarty Hi z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zatytułowany:

Toys Are Us? Film i serial animowany a przemysł zabawkarski

Animowani bohaterowie przenoszą się do rzeczywistości pozafilmowej niemal od początków sztuki ruchomych obrazów. Wszędzie tam, gdzie przygody takich postaci rozpalają wyobraźnię widzów, rynek wspomaga ją, materializując animacje pod postacią zabawek. Totemiczne trofea w formie figurek, pełnych scenografii, a nawet magicznych przedmiotów generują wielomilionowe zyski. Zjawisko to, od początku towarzyszące filmom animowanym, nie zmienia się szczególnie na przestrzeni lat, jednak od lat 80-tych można w jego ramach zaobserwować wzmożoną intensyfikację strategii budowania franczyzy. Ten szczególny czas wniósł do historii filmu animowanego seriale stanowiące wieloodcinkową promocję zabawek i gadżetów powszechnie dostępnych na całym świecie. Produkcje takie jak He-Man i My Little Pony zapewniały młodym widzom całe scenariusze zabawy plastikowymi lalkami z fikcyjnych światów, a także inspirowały nowoczesne formy promocji animacji.

Dzięki rewolucji cyfrowej te nowe zjawiska kulturowe znalazły odzwierciedlenie
w filmie Toy Story. Jego bohaterowie – ożywione zabawki – prosto z ekranu trafiają do sklepów i rąk dzieci na całym świecie, a gdy nikt nie patrzy, przeżywają, być może, całkiem nowe przygody. W końcu motyw ożywania zabawek był jednym z pierwszych tematów podejmowanych przez animatorów. Sukces Toy Story przyczynił się do rozwoju szczególnie interesujących form oscylowania zabawkowych obiektów pomiędzy porządkiem fikcji a porządkiem rzeczywistości. Jedną z nich wniosły w XXI wiek Pokemony – wirtualne stworzenia rodem z Japonii. Zdominowały one wyobraźnię graczy i widzów na całym świecie, a także zapoczątkowały zupełnie nowe formy marketingu, lecz w cyfrowym środowisku późno kapitalistycznej rzeczywistości uczyły również ekonomii daru.

Mimo istotnych zmian w prawie medialnym oraz coraz większej świadomości chwytów marketingowych wśród konsumentów, przemysł zabawkarski nadal czerpie korzyśc
i z pragnień posiadania fragmentów fikcyjnego świata, rozbudzanych przez medium filmu animowanego. Plastikowe, drewniane
i metalowe figurki znanych postaci zamieszkują nasze mieszkania wśród innych przedmiotów. Czym się jednak wyróżniają na tle pozostałych zabawek? W czasie wykładu chciałbym prześledzić historię zabawek inspirowanych filmami i serialami animowanymi oraz zastanowić się nad ich wyjątkowym potencjałem światotwórczym
w czasach późnego kapitalizmu.

Konrad Sierzputowski – kulturoznawca, muzykoznawca, historyk filmu animowanego. Doktorant
w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracownik Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Stypendysta programu Fulbright Junior Research Award na Columbia University (Department of Music) w Nowym Jorku. Autor książki Słuchając hologramu. Cielesność wirtualnych zespołów animowanych (IKP, 2018). Swoje teksty publikował także w Kulturze Popularnej i Przeglądzie Kulturoznawczym. Pomysłodawca cyklu ogólnopolskich konferencji poświęconych badaniom muzyki popularnej „MUTE”. Prowadzi badania nad kulturą popularną w dobie realizmu kapitalistycznego, somatoestetyką wydarzeń muzycznych oraz amerykańską i japońską animacją telewizyjną.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Literatura dla dzieci i młodzieży a dialog międzypokoleniowy/Children’s and YA Literature and Intergenerational Dialogue

Dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak wygłosiła wykład podczas uroczystej immatrykulacji dla nowo przyjętych studentów Wydziału Filologicznego, która odbyła się 25 września br. Wykład nosił tytuł „Literatura dla dzieci i młodzieży a dialog międzypokoleniowy” i dotyczył wykorzystania relacyjnych metod badawczych, uwzględniających dziecko jako współtwórcę wiedzy o literaturze. Dr hab. Deszcz-Tryhubczak wspomniała między innymi o swoim projekcie finansowanym przez Komisję Europejską https://cordis.europa.eu/project/rcn/209533/brief/en

Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak gave a lecture during the immmatriculation ceremony for the newly admitted students of the Faculty of Letters, which took place on September 25, 2019. The lecture was entitled „Children’s and YA Literature and Intergenerational Dialogue” and concerned the use of relational research methods, in which  the child becomes a co-creator of knowledge about literature.  Dr Deszcz-Tryhubczak mentioned among others her research project funded by the European Commission https://cordis.europa.eu/project/rcn/209533/brief/en

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Wystartował Program International Master in Children’s Literature, Media & Culture!!! International Master in Children’s Literature, Media & Culture has launched!!!

17-19 września 2019 r. dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak i dr Mateusz Świetlicki uczestniczyli w uroczystym otwarciu programu Erasmus Mundus International Master in Children’s Literature, Media and Culture (IMCLMC) w Glasgow, współtworzonego przez Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Glasgow, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, Uniwersytet w Tilburgu i Uniwersytet w Aarhus. Oprócz zaprezentowania Uniwersytetu Wrocławskiego i prowadzonych na nim badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży dr hab. Deszcz-Tryhubczak i dr Świetlicki omówili autorski program zajęć dla studentów IMCLMC w ramach ścieżki Film and Participatory Culture, przygotowany przez nich i dr Agatę Zarzycką.
On 17-19 September, 2019, Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak and Dr Mateusz Świetlicki participated in the opening ceremony of the Erasmus Mundus International Master in Children’s Literature, Media and Culture (IMCLMC)  in Glasgow, co-founded by the University of Wrocław, University of Glasgow, Universitat Autònoma de Barcelona, Tilburg University and Aarhus University. Apart from the presentation of the University of Wrocław and the research on children’s and YA literature conducted there. , Dr Deszcz-Tryhubczak and Dr Świetlicki discussed the original programme of classes for IMCLMC students within the Film and Participatory Culture track, designed by them and Dr Agata Zarzycka.
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Justyna Deszcz-Tryhubczak członkiem Rady Wykonawczej IRSCL/Justyna Deszcz-Tryhubczak is a member of the IRSCL Executive Board

Podczas 24. kongresu International Research Society for Children’s Literature, który odbył się w sierpniu br. w Sztokholmie, dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak została ponownie wybrana do rady wykonawczej IRSCL. W skład rady wchodzą również badacze z Australii, Chile, Holandii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wcześniej, dr. hab. Deszcz-Tryhubczak będzie odpowiedzialna między innymi za koordynację międzynarodowego programu mentoringowego dla początkujących badaczy literatury i kultury dla dzieci i młodzieży.

At the 24th Congress of the International Research Society for Children’s Literature, held in Stockholm in August 2019, Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak was re-elected to the Executive Board of the IRSCL. The Board also includes researchers from Australia, Chile, the Netherlands, Sweden, the USA, and the United Kingdom. Dr Deszcz-Tryhubczak will again be responsible for coordinating an international mentoring programme for early career researchers in the field of children’s literature and culture.

 

 

 

 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

The 24th Biennial Congress of the International Research Society for Children’s Literature, Stockholm, 2019

Tematem przewodnim tegorocznego, 24 kongresu IRSCL, który odbył się w Sztokholmie (Szwecja) była cisza. W ciągu pięciu dni obrad (14-18 sierpnia) referaty wygłosiło prawie 500 badaczy z całego świata. W ich gronie znalazły się zarówno powszechnie znane nazwiska (m.in. Maria Nikolajeva, Kimberley Reynolds, Jack Zipes), jak i liczne grono młodych badaczy. Pracownię reprezentował dr Mateusz Świetlicki występując z referatem pt. The Untold History of WWII Children in Marsha Forchuk Skrypuch’s Fiction.

The theme of the 24th biannual IRSCL Congress (Stockholm, Sweden) was Silence and Silencing. During the five days of the conference (August 14-18), about 500 scholars presented thought-provoking papers on children’s literature and culture. Among them were both eminent scholars (such as Maria Nikolajeva, Kimberley Reynolds, and Jack Zipes) and a respectable number of junior researchers. Our center was represented by Dr. Mateusz Świetlicki, who presented a paper titled The Untold History of WWII Children in Marsha Forchuk Skrypuch’s Fiction.

 

Mateusz kongres IMG_1215

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Controversial Dimensions of Children’s Literature International conference organized by the CENTRE FOR RESEARCH ON CHILDREN’S AND YOUNG ADULT LITERATURE 19-20 March, 2020 University of Wrocław

Controversial Dimensions of Children’s Literature
International conference organized by the CENTRE FOR RESEARCH ON CHILDREN’S
AND YOUNG ADULT LITERATURE
19-20 March, 2020
University of Wrocław

Literature for children offers an ongoing challenge for creators, publishers, readers (of whatever age), educators, and researchers. Its functioning is inseparably connected with the historically changing system of social expectations towards children and childhood. The instability of these postulates and concepts remains a source of numerous controversies. It is these polemics and inconsistencies that we wish to make the subject of our conference.

Controversy seems to be the essence of literature for children, as reflected in its perception, for example, as a projection of the fantasies, fears, and desires of adults (Rose 1984), a form of child oppression and colonization of childhood (Nodelman 1992), an element of the aetonormative world ruled by adults (Nikolajeva 2010), or as a part of the pedagogical project of childhood that attempts to control the future (Beauvais 2015). Simultaneously, the importance of children’s literature as a bridge between childhood and adulthood (Waller 2019, Wróblewski 2019) or as a platform for the development of symmetrical relations between child and adult (e.g. Gubar 2016, Joosen 2018, Chawar et al. 2018) is being increasingly emphasized. These and other postulates remain open and worthy of further reflection. The research on children’s literature itself also invites reflective interest: what are its premises, goals, and expectations?

This conference aims to encourage joint identification and analysis of controversial decisions, practices, and attitudes concerning the cultural, social, and political significance of children’s literature, its place in the public, publishing, and academic spaces, as well as its involvement in the exploration of and dealing with contemporary problems. With what challenges of the modern world does it confront children and adults?

We invite you to submit papers on controversial issues related to children’s literature in terms of creativity, reception, publishing, and research:

THE CREATIVE DIMENSION
– controversial authors of children’s literature;
– controversial topics as a reflection of historically changing social norms and concepts of children’s literature;
– cross-over literature and the aestheticization of children’s literature;
– children’s literature authored by children (also in the context of new media);
– controversial choices and attitudes of translators of children’s literature;
– the phenomenon of polemical translation and children’s literature;
THE RECEPTIVE DIMENSION
– the reception of controversial works and their social impact;
– translation as an object of controversy in the target culture;
– criteria and norms against which works for children become controversial; children’s literature and
censorship;
– the role of literature in modeling policies of sensitivity and management of ethical, social, and political responsibility in the field of children’s culture;
– the child as a prosumer;
– the controversial role of mediators between the text and the child audience;
– controversy over the educational role of children’s literature
THE PUBLISHING DIMENSION
– controversial editorial projects;
– the role of publishing houses in promoting difficult/controversial topics in children’s literature and culture;
– controversial transformations of adult novels into children’s novels – adaptation or distortion?
– controversial decisions made by publishers of translations of literature for children;
– controversy in advertising and promotion of children’s literature and in prizing children’s books
THE SCHOLARLY DIMENSION
– controversial theories of translation in the context of children’s literature;
– controversial methodologies in children’s literature studies;
– research on children’s literature as a scholarly discipline.

References:
Beauvais, Clémentine. The Mighty Child: Time and Power in Children’s Literature. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins
Publishing Company, 2015.
Chawar, Ewa et al. Children’s Voices in the Polish Canon Wars: Participatory Research in Action. International Research in Children’s Literature 11.2 (2018): 111-13.
Gubar, Marah. The Hermeneutics of Recuperation: What a Kinship-Model Approach to Children’s Agency Could Do for Children’s Literature and Childhood Studies. Jeunesse: Young People, Texts, Cultures 8. 1 (2016): 291-310.
Joosen, Vanessa. Adulthood in Children’s Literature. London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury, 2018.
Nikolajeva, Maria. Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers. London: Routledge, 2010.
Nodelman, Perry. The Other: Orientalism, Colonialism, and Children’s Literature. Children’s Literature Association Quarterly 17.1 (1992): 29-35.
Rose, Jacqueline. The Case of Peter Pan, or the Impossibility of Children’s Fiction. London: Macmillan, 1984.
Waller, Alison. Rereading Childhood Books: A Poetics. London, New York, Oxford, New Delhi and Sydney: Bloomsbury, 2019.Wróblewski, Maciej. Doświadczanie dzieciństwa. Studium z antropologii literatury. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

Organizational matters
Keynote lectures will be delivered by:
Anna Czabanowska-Wróbel, Jagiellonian University, Cracow
Kimberley Reynolds, Newcastle University, Newcastle
Junko Yokota, National Louis University, Chicago

Languages of the conference: English and Polish. Applications together with abstracts (up to 300 words, in English) are expected by October 31, 2019. Please send them by e-mail to cbldm@uwr.edu.pl. In your abstract please indicate to
which of the above-mentioned dimensions of the controversy your presentation will refer. Acceptance of notifications will be sent by November 20, 2019.

A peer-reviewed monograph is planned to be published in English after the conference.
The conference fee is 450 PLN and includes conference materials and coffee breaks. Other costs are covered by the conference participants.

Organizer: CENTRE FOR RESEARCH ON CHILDREN’S AND YOUNG ADULT LITERATURE, University of Wrocław
Dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar (ISKŚiO)
Dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak (IFA)
Dr Bożena Hojka (IINiB)
Dr Elżbieta Jamróz-Stolarska (IINiB)
Dr hab. Irena Barbara Kalla (KFN)
Dr Sylwia Kamińska-Maciąg (IFS)
Dr hab. Natalia Paprocka (IFR)
Dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr. (IINiB)
Dr Mateusz Świetlicki (IFS)
Dr Agnieszka Wandel (IINiB)
Dr Agata Zarzycka (IFA)

Opublikowano Uncategorized | 1 komentarz

32. edycja konkursu Polskiej Sekcji IBBY na Książkę Roku

Dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak została członkiem jury literackiego w trzydziestej drugiej edycji konkursu Polskiej Sekcji IBBY (International Board on Books for Young People) na Książkę Roku. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://www.ibby.pl/?p=5847.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz