Whose Canon? A Discussion about School Reading Lists and the Role of Literature/Czyj kanon? Dyskusja panelowa o lekturach i roli literatury

Whose Canon? A Discussion about School Reading Lists and the Role of Literature

On 11 June 2021 the Public Library in Słupsk hosted a debate about the canon of high school books in Poland, which was organized and moderated by Mateusz Marecki from the Centre for Young People’s Literature and Culture. The invited panelists—Borys Basiuk (high school student), Ms. Anna Buczkowska-Pawlik (librarian), Kordian Dziwisz (high school alumnus), Ms. Barbara Jankowska (Polish high school teacher), Ms. Agnieszka Zielińska (bookstore owner)—and the audience were asked to reflect on three principal questions:

(1) Who should participate in the process of shaping school canons in Poland?

(2) What is missing from the existing reading curriculum?

(3) What should be the main function of the literary canon?

Suggestions have been made to rectify the prevalent model of canon-making by including organized communities of teachers and students in the process of designing reading lists. It has also been proposed that literature classes in Polish high schools allow more interpretive freedom instead of being attuned to the final exam requirements.

11 czerwca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku odbyła się debata o kanonie lektur dla szkół średnich w Polsce, zorganizowana i poprowadzona przez mgra Mateusza Mareckiego. Zaproszeni paneliści –– Borys Basiuk (uczeń II LO w Słupsku), mgr Anna Buczkowska-Pawlik (bibliotekarka, kieruje Filią MBP nr 7 w Słupsku), Kordian Dziwisz (maturzysta, Zespół Szkół „Elektryk” w Słupsku), mgr Barbara Jankowska (nauczycielka języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku), mgr Agnieszka Zielińska (właścicielka kluboksięgarni Cepelin) oraz widownia dyskutowali o tym, kto powinien kształtować kanon lektur w Polsce, czego brakuje w najnowszej propozycji obowiązkowej listy lektur oraz jaka powinna być główna funkcja kanonu. Wśród propozycji zmian pojawił się m.in. pomysł zdemokratyzowania procesu decyzyjnego w kształtowaniu listy lektur tak, by brali w nim udział również nauczyciele i uczniowie. Paneliści sugerowali również, że problemem nie jest sam kanon, a raczej sposób, w jaki omawia się lektury w szkole średniej – z myślą o egzaminie maturalnym, co utrudnia swobodną i krytyczną interpreację dzieł w klasie.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

The Untold 17 is out! Antologia opowiadań The Untold 17 już w druku

Mateusz Marecki has edited an anthology of short fiction including 17 stories written by undergraduate students at Jilin University in Changchun, China. As he writes in the foreword („Story As Social Glue”),  “a few of the stories offer refreshing and youthful perspectives on such universal topics as love, loneliness, and fear; some of them engage with social issues that are close to their heart or seem to be causing their concerns like the problem of arranged marriage, censorship, mental illness, US dominance, and intergenerational tensions; still others present us with unique viewpoints by granting us access to the minds of unreliable, naive or non-human narrators—psychopaths, paranoiacs, teenage VR enthusiasts, victims of bullying, blackmailers, and ants. Despite their young age, the authors demonstrate some of the skills often attributed to professional writers, such as writing discipline, conciseness, and the ability to build suspense and keep readers’ attention. They usually leave their stories open-ended, thus allowing us more room for speculation and interpretation. Their simple yet effective sentences, coupled with unexpected plot twists and striking metaphors and similes (e.g. “a night as cold as the German language”), will certainly appeal to the most discerning readers.”

 

Mgr Mateusz Marecki wydał z chińskimi studentami z Jilin University w Changchun antologię złożoną z 17 opowiadań. Jak pisze we wstępie do zbioru, „kilka z opowiadań patrzy świeżym, młodzieńczym okiem na uniwersalne tematy, takie jak miłość, samotność i strach; inne podejmują tematykę bliską doświadczeniom chińskich studentów – aranżowanych małżeństw, cenzury, problemów psychicznych, dominacji USA oraz napięć międzypokoleniowych; jeszcze inne są opowiedziane z mniej znanej perspektywy, dając nam wgląd w umysły niewiarygodnych i naiwnych narratorów – psychopatów, paranoików, nastolatków zanurzonych w wirtualnej rzeczywistości, ofiar bullyingu, szantażystów i mrówek. Autorów, mimo ich młodego wieku, cechuje dyscyplina, zwięzłość i umiejętność budowania napięcia i utrzymania uwagi czytelników. Ich opowiadania zazwyczaj mają otwarte zakończenia, tym samym zostawiając nam przestrzeń do spekulacji i interpretacji. Ich proste, ale efektowne zdania, niespodziewane zwroty akcji oraz niecodzienne metafory i porównania na pewno przypadną do gustu najbardziej wybrednym czytelnikom”.      

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Rozmowa o czytelnictwie/Chatting about Reading

29 maja dr Mateusz Świetlicki był gościem audycji Poranek Radia TOK FM prowadzonej przez Karolinę Głowacką. Dr Świetlicki poruszył kwestię międzypokoleniowego potencjału literatury dziecięcej czytanej przez dzieci wraz z dorosłymi oraz zwrócił uwagę na rolę książek, również tych obrazkowych i multimodalnych, w rozwijaniu dziecięcej wyobraźni i kreatywności. Wspominając ulubione lektury z okresu dzieciństwa, dr Świetlicki i redaktor Głowacka podkreślali, że rolą dorosłych jest zachęcenie do czytania, nawet gdy gusta młodych i starszych czytelników się różnią. Zachęcamy do wysłuchania nagrania:

https://audycje.tokfm.pl/podcast/106666,Co-czytac-z-najmlodszymi?fbclid=IwAR2uT8UbhmmmuyO6_Oy_jVft2GjQtjwPz6gtO7VjRhUkMAYFgjICf91-v0g

On 29th May, dr. Mateusz Świetlicki was the guest of Poranek Radia TOK FM, a morning program hosted by Karolina Głowacka. Dr. Świetlicki discussed the intergenerational potential of children’s literature read by children with adults and drew attention to the role of books, including picturebooks and multimodal narratives, in developing children’s imagination and creativity. Recalling their favorite childhood books, Świetlicki and Głowacka argued that the role of adults is to encourage children to read even when the tastes of young and older readers differ. We encourage you to listen to the recording (in Polish): 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/106666,Co-czytac-z-najmlodszymi?fbclid=IwAR2uT8UbhmmmuyO6_Oy_jVft2GjQtjwPz6gtO7VjRhUkMAYFgjICf91-v0g

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Mateusz Świetlicki wins a Kosciuszko Foundation fellowship!

Dr. Mateusz Świetlicki has been selected for the Kosciuszko Foundation Exchange Program to the United States. Dr. Świetlicki has been awarded a 5-month fellowship for the academic year 2021/2022 at the Department of English, University of Florida, where he will be working on his latest book project.

Dr Mateusz Świetlicki otrzymał pięciomiesięczne stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na rok akademicki 2021/2022. Podczas pobytu na Wydziale AnglistykiUniwersytetu Florydzkiego (Gainesville), który jest siedzibą jednego z najbardziej znanych programów literatury dziecięcej w Stanach Zjednoczonych, dr Świetlicki będzie pracować nad monografią habilitacyjną poświęconą północnoamerykańskiej literaturze dziecięcej.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

On Janusz Korczak’s Pedagogy…

On 1st Feb, 2021, the Center hosted Anna Maria Czernow’s lecture BETWEEN THEORY, PRACTICE AND ART JANUSZ KORCZAK’S PEDAGOGY, offered in the programme of Erasmus Mundus International Master: Children’s Literature, Media & Culture. Anna Maria Czernow discussed the current interest in Korczak’s thought and practice, including the concepts of the peers’ court.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Girlhood studies and Ukrainian diaspora studies – conferences

Dr Mateusz Świetlicki i Justyna Mętrak wzięli udział w konferencji “Conceptions of Girlhood Now and Then: Girls’ Literature and Beyond” (Linnæus University), która odbyła się w dniach 6-8.10.2020 w Växjö (Szwecja). Mateusz i Justyna wygłosili referat pt. “Girls should be plump and round. Men don’t care for bony women.” Girlhood, Femininity, and Next-Generation Memory in North American Diasporic Children’s Literature

Dr. Mateusz Świetlicki and Justyna Mętrak presented at the “Conceptions of Girlhood Now and Then: Girls’ Literature and Beyond” conference (Linnæus University), which took place on October 6-8, 2020 in Växjö (Sweden). They presented a paper entitled “Girls should be plump and round. Men don’t care for bony women.” Girlhood, Femininity, and Next-Generation Memory in North American Diasporic Children’s Literature.

Dr Mateusz Świetlicki wziął także udział w The 8th International Scientific Conference “Ukrainian Diaspora: Research Problems” (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies, National University “Ostroh Academy”), która odbyła się 23-24.09.2020 w Ostrogu (Ukraina). Dr Świetlicki wygłosił referat pt. Trapped in Hitler’s Web – Righteous Among the Nations in Ukrainian Canadian Children’s Literature. 

Dr. Mateusz Świetlicki presented at The 8th International Scientific Conference “Ukrainian Diaspora: Research Problems” (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies, National University “Ostroh Academy”), which took place on September 23-24, 2020 in Ostroh (Ukraine). Dr. Świetlicki presented a paper entitled Trapped in Hitler’s Web – Righteous Among the Nations in Ukrainian Canadian Children’s Literature. 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

“Would an Intergenerational Dialogue about Art Be Possible at Polish Schools?”: Justyna and Mateusz’s Presentation at the 23rd Biennale of Art for Children in Poznań/„Czy możliwy byłby dialog międzypokoleniowy o sztuce w szkole?” Wystąpienia Justyny i Mateusza podczas półmetka 23. Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu

This year’s edition of Biennale of Art for Children, which was held fully online due to the ongoing pandemic, revolved around the theme of “Making Art out of an Encounter.” The two-day event brought together art teachers, artists, psychotherapists, academics and parents, who took an active part in a range of panel discussions, workshops and lectures. As part of the festival, Prof. Justyna Deszcz-Tryhubczak and Mateusz Marecki, MA, were invited to share their participatory research findings during their workshop on the possibility of creating an intergenerational dialogue about art at Polish schools. Justyna also presented on art as an encounter and children’s literature research from a posthumanist perspective.

Tematem tegorocznej edycji poznańskiego Obserwatorium Sztuki dla Dziecka, z powodu pandemii wyjątkowo zorganizowanej na platformie wirtualnej, było „Spotkanie jako sztuka”. Podczas dwudniowego biennale pełnego paneli dyskusyjnych, warsztatów i wykładów poglądy wymieniali nauczyciele plastyki, artystki, psychoterapetuki, badaczki i rodzice. W ramach jednego z warsztatów dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Mateusz Marecki podzielili się swoimi wnioskami ze swoich badań partycypacyjnych i poprowadzili dyskusję nad możliwością stworzenia dialogu międzypokoleniowego o sztuce w polskiej szkole. Justyna wygłosiła wygłosiła odczyt pt. „Spotkanie jako sztuka a badania poświęcone literaturze dla dzieci w perspektywie posthumanistycznej”.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Rulers of Literary Playgrounds: Politics of Intergenerational Play in Children’s Literature

Nakładem wydawnictwa Routledge – w serii Children’s Literature and Culture – ukazała się monografia zbiorowa Rulers of Literary Playgrounds: Politics of Intergenerational Play in Children’s Literature, współredagowana przez Justynę Deszcz-Tryhubczak. Zapraszamy do lektury!

The collected volume Rulers of Literary Playgrounds: Politics of Intergenerational Play in Children’s Literature, co-edited by Justyna Deszcz-Tryhubczak, has just been published in Routledge’s Children’s Literature and Culture series. We hope it is an enjoyable read!

https://www.routledge.com/Rulers-of-Literary-Playgrounds-Politics-of-Intergenerational-Play-in-Childrens/Deszcz-Tryhubczak-Kalla/p/book/9780367501433

Rulers of Literary Playgrounds : Politics of Intergenerational Play in Children’s Literature book cover
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Stypendium Internationale Jugendbibliothek w Monachium dla Mateusza Świetlickiego

Dr Mateusz Świetlicki otrzymał stypendium Internationale Jugendbibliothek w Monachium na realizację projektu Memory and Oblivion. Migration and Eastern European Heritage in Canadian Children’s Literature. Serdecznie gratulujemy! 

Dr. Mateusz Świetlicki has been awarded a research grant from Internationale Jugendbibliothek in Munich to work on the project Memory and Oblivion. Migration and Eastern European Heritage in Canadian Children’s Literature. Congratulations! 

 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Ecopoetic Entanglements: Children’s Poetry Mobilizing John Clare’s Artistic Legacy – projekt realizowany w ramach stypendium im. M. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dr. hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak realizuje obecnie projekt „Ecopoetic Entanglements: Children’s Poetry Mobilizing John Clare’s Artistic Legacy”, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Projekt jest realizowany na Anglia Ruskin University (Wlk. Brytania). Projekt wskazuje na współczesne znaczenie twórczości poety, badając
korpus ekopoezji tworzonej od 2012 roku przez uczniów szkoły podstawowej im. Johna Clare’a w Helpston, miejscu narodzin Clare’a. Każdego roku wszystkie dzieci piszą
wiersze na temat wybrany przez John Clare Society. Wiersze te to nie tylko ćwiczenia literackie, ale także literatura dziecięca, której autorami są dzieci. Poruszając kwestie
etyki środowiskowej, teksty te wyrażają dziecięcą wyobraźnię biospołeczną odpowiadającą na problemy ekologiczne. Projekt opiera się na nowym materializmie, badaniach post-jakościowych i współpracy między dziećmi i dorosłymi w celu zgłębienia wierszy Clare’a i ekopoezji dziecięcej jako współtworzących ekologię wzajemnej afektywności. Jego realizacja przyczyni się do otwarcia nowych kierunków metodologicznych w zakresie literaturoznawstwa.

Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak is currently working on a research project financed by the Polish National Agency of Academic Exchange and hosted by Anglia Ruskin University. ‚Ecopoetic Entanglements: Children’s Poetry Mobilizing John Clare’s Artistic Legacy’ argues for the contemporary significance of Clare’s output by exploring the corpus of ecopoetry written since 2012 by pupils of John Clare Primary school in Helpston, Clare’s birthplace. Every year, all children write poems on a topic selected by the John Clare Society. These poems are not only writing exercises, but also children’s literature authored by children. As they address questions of environmental ethics, they express children’s bio-social imagination responding to environmental problems. The project relies on new materialism, post-qualitative inquiry and child-adult collaborations to explore Clare’s poems and the children’s ecopoetry as instantiating an embodied ecology of reciprocal affectivity. The realization of the project will provide examples of
discipline-shifting new materialist, post-qualitative and participatory methodologies.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz