Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviesia II (VII) special issue on Post-communist Children’s Cultures in Central, Eastern and Southeast Europe, Justyna Deszcz-Tryhubczak and Mateusz Świetlicki (guest editors)

Kleks

The articles are available at http://mpwr.wuwr.pl/category/-637

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Growing Scientists! Children’s literature and the sciences, Uniwersytet w Antwerpii, 07.03.2018

7 marca 2018 roku dr Justyna Deszcz-Tryhubczak uczestniczyła w konferencji pt. Growing Scientists! Children’s literature and the sciences (https://www.uantwerpen.be/en/conferences/growing-scientists-2018/programme/), zorganizowanej na Uniwersytecie w Antwerpii, podczas wyglosiła referat pt. Child Researchers in the Field of Children’s Literature. Udział w konferencji stanowił jeden z rezultatów jej projektu ChildAct — Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about Alternative Communities and Times, realizowanego w ramach grantu Marii Skłodowskiej-Curie.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

stypendium Fulbright Slavic Award dla Mateusza Świetlickiego

Fulbright Slavic Award to stypendium przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W roku akademickim 2017-18 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 2 takie stypendia. Jednym z lauretarów był dr Mateusz Świetlicki, ukrainista i anglista który w ramach stypendium prowadzi zajęcia  The Many Faces of Men: Contemporary Discourses on Masculinities in Central and Eastern European Literatures (studia licencjackie) Popcultural Phenomena in European Cinema after 1989 (studia magisterskie i doktoranckie) na University of Illinois at Chicago.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

international conference Intergenerational Solidarity in Children’s Literature, Cambridge, 28th April 2018

The conference is a major output of Justyna Deszcz-Tryhubczak’s project currently conducted at the University of Anglia Ruskin — ChildAct: Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about AlternativeCommunities and Times–funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 745888.

Justyna is co-organizing the conference with dr Zoe Jaques (Homerton College, University of Cambridge).

poster 4

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

ChildAct –  Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about Alternative Communities and Times – działania w ramach projektu

22 września br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak przeprowadziła warsztaty dla szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 43 we Wrocławiu. Warsztaty pt. „Młodzi czytelnicy zmieniają świat. Przez literaturę do odpowiedzialności społecznej” miały na celu popularyzację projektu ChildAct –  Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about Alternative Communities and Times, prowadzonego przez dr hab. Deszcz-Tryhubczak na Anglia Ruskin University, w ramach grantu Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnicy warsztatów dyskutowali między innymi o Konwencji Praw Dziecka oraz roli literatury w rozwijaniu krytycznej oceny rzeczywistości. 28 października br.  Justyna Deszcz-Tryhubczak uczestniczyła w Cambridge Festival of Ideas, pomagając w organizacji wydarzenia związanego z projektem dr. Martina Schaefera pt. „Default meanings in compound interpretation”. Dr Deszcz-Tryhubczak przygotowała plakat oraz zajęcia dla publiczności pt. „Compounding in Literature.” Natomiast 4 listopada br. wygłosiła ona prelekcję pt. “‘Duże sprawy w małych głowach’ Agnieszki Kossowskiej: Lektura obowiązkowa” podczas konferencji nauczycieli polskich szkół sobotnich, organizowanej przez Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie.

Poniżej plakat przygotowany na Cambridge Festival of Ideas.

Justyna poster 23.10

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

IRSCL STATEMENT OF PRINCIPLES

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z Deklaracją Zasad International Research Society for Children’s Literature.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Children’s Voices in the Canon Wars: Child-led Research in Action

During the 23rd biennial congress of the International Research Society for Children’s Literature, which was held in summer 2017 at the University of York in Toronto,  Justyna Deszcz-Tryhubczak and Mateusz Marecki presented on „Children’s Voices in the Canon Wars: Child-led Research in Action”. The paper concerned the „Deconstructing the Canon with Primary School Students: A Participatory Approach in Practice” project, which they conducted from March 2016 until July 2017. The presentation was co-authored by a group of pupils who participated in the project as researchers actively shaping the research process. Their comments were presented in short video clips. Justyna also took part in the panel on children’s literature research centers, during which she discussed the activities of the Center for Young People’s Literature and Culture. During the congress Justyna was elected a member or the IRSCL executive board. Her contribution will be the launching of a mentoring programme addressed to young scholars working on children’s literature. She is the first member of the board to come from a Central European Country.

Podczas 23. międzynarodowego kongresu International Research Society for Children’s Literature, który odbył się na University of York w Toronto na przełomie lipca i sierpnia br., dr. hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak i mgr Mateusz Marecki wygłosili referat pt. „Children’s Voices in the Canon Wars: Child-led Research in Action”, dotyczący zrealizowanego przez nich projektu partycypacyjnego „Deconstructing the Canon with Primary School Students: A Participatory Approach in Practice”. Współautorami wystąpienia byli uczniowie biorący udział w projekcie jako badacze aktywnie wpływający na przebieg projektu. Ich komentarze zostały zaprezentowane w formie krótkich nagrań wideo. Podczas kongresu dr Justyna Deszcz-Tryhubczak miała również okazję zaprezentować działalność Pracowni podczas panelu na temat centrów badawczych zajmujących się literaturą i kulturą dziecięcą. Ponadto dr Deszcz-Tryhubczak została wybrana do sześcioosobowej rady wykonawczej IRSCL. Do jej zadań należeć będzie między innymi przygotowanie programu mentoringowego dla młodych badaczy literatury dziecięcej i młodzieżowej. Dr hab. Deszcz-Tryhubczak jest pierwszym członkiem rady reprezentującym Europę Środkowo-Wschodnią.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz