32. edycja konkursu Polskiej Sekcji IBBY na Książkę Roku

Dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak została członkiem jury literackiego w trzydziestej drugiej edycji konkursu Polskiej Sekcji IBBY (International Board on Books for Young People) na Książkę Roku. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://www.ibby.pl/?p=5847.

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Program seminarium seminarium „Gry i dzieci”, 6 kwietnia 2019,Wrocław

Seminarium „Gry i dzieci”

6 kwietnia 2019

Biblioteka Niderlandystyczna Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 28a

11:00-11:15 – Otwarcie seminarium

11:15-12:15  Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Wojna i dzieci. Gry i zabawy w My Memory of Us

Grzegorz Zyzik, Uniwersytet Opolski :

Odpowiedzialność rodzi się w snach. Dzieciństwo w Evil Twin: Cyprien’s Chronicles

12:15-12:30  Przerwa kawowa

12:30-13:30  Agata Zarzycka, Uniwersytet Wrocławski:

Radość zawłaszczania. Dzieciństwo kontra Baldi’s Basics in Education and Learning

Marta Błaszkowska, Uniwersytet Jagielloński:

Zabawa w szukanego. Dziecko i dzieciństwo w grach typu HOPA

13:30-13:45 Przerwa kawowa

13:45-15:15 Paweł Bernacki, Uniwersytet Wrocławski:

Dziecięca rozrywka dla dorosłych? O współczesnych grach planszowych

Maciej Nawrocki, Uniwersytet Jagielloński:

Gra w oswajanie dziecięcej śmierci. Studium dwóch przypadków

Tomasz Z. Majkowski, Uniwersytet Jagielloński:

Think of the children! Dzieci w dyskursie kultury grania

15:15-15:30 Przerwa kawowa

15:30-17:00 Dyskusja – prowadzenie Małgorzata Majkowska, Uniwersytet Jagielloński

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

New publication: Agnieszka Wandel, Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży: na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej [Transformations of the Contemporary Popular Science Book for Children and Young Adults as Exemplified by the French Publishing Offer], Universitas 2019

Rozprawa pt. Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży: na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej ma cztery podstawowe cele: pokazanie, w jaki sposób definiowana i klasyfikowana jest współczesna zagraniczna (tu: francuska) oferta popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży; zrekonstruowanie kolejnych etapów w kształtowaniu się tego typu publikacji w sytuacji wolnego rynku; prześledzenie strategii współczesnych wydawców w zakresie budowania i strukturyzacji oferty oraz zaprezentowanie różnorodności wydawanych książek pod kątem ich cech formalnych i treściowych i uchwycenie głównych tendencji rozwojowych.

Zapraszamy do lektury!

wandel

Transformations of the Contemporary Popular Science Book for Children and Young Adults as Exemplified by the French Publishing Offer has four objectives: to present a definition and classification of foreign (in this case, French) contemporary popular science books (usually called „non-fiction books”) for young readers; to follow the stages of evolution of these publications in a market economy situation; to observe the strategies of contemporary publishers in the conception and structuring of their product offerings, to show the formal and substantive variety of the published works, and to identify key trends in their development.

Enjoy the book!

 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Młodzi badacze i kanon lektur

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Młodzi badacze i kanon lektur” w najnowszym numerze Przeglądu Uniwersyteckiego UWr, dotyczącego projektów partycypacyjnych z udziałem młodych badaczy ze Szkoły Podstawowej nr 28 we Wrocławiu. Koordynatorem projektów była dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak. W projektach wzięli również udział Pani mgr Ewa Chawar, nauczyciel języka polskiego w SP 28, oraz mgr Mateusz Marecki z Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Filologii Angielskiej UWr.
IMG_7242 (1)
Od lewej:
mgr Ewa Chawar; na górze: Eryk Pszczołowski, Maja Ożlańska, Aleksandra Kulawik;
na dole: Natalia Parcheniak, Magdalena Kaczkowska,
Milena Palczyńska, Katarzyna Kowalska, dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak,
fot: Justyna Deszcz-Tryhubczak
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Gry i dzieci – seminarium groznawcze

Gry i dzieci – seminarium groznawcze

 

W sobotę 6 kwietnia 2019 r. zapraszamy do Biblioteki Niderlandystycznej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 28a na seminarium groznawcze pt. „Gry i dzieci”, współorganizowane przez Ośrodek Badań Groznawczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży przy Uniwersytecie Wrocławskim i Pracownię Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Ogólnikowość tytułu „Gry i dzieci” wynika z tego, że trudno go rozwinąć, nie popadając w któryś ze stereotypów łączących gry z dzieciństwem. Na płaszczyźnie teoretycznej ideę dziecięcej zabawy jako środowiska generującego charakterystyczne cechy gier utrwalają klasycy tacy jak Johan Huizinga bądź Roger Caillois. Inne przejawy postulowanej przy różnych okazjach wyjątkowości relacji łączących gry i dzieci to, na przykład, postrzeganie gier jako medium typowego dla kultury dziecięcej, a w skrajnych przypadkach niedojrzałego lub infantylnego, jak również ocenianie gier w kategoriach dydaktycznych czy też wychowawczych.

W ramach seminarium chcemy nie tylko sproblematyzować konwencjonalne powiązania między dziećmi a grami oraz ich gro-, literaturo- i kulturoznawcze konsekwencje, lecz także zbadać inne, mniej oczywiste procesy zachodzące pomiędzy kulturą dziecięcą a medium gry.

Zapraszamy zatem do zgłaszania wystąpień inspirowanych zagadnieniami takimi jak, m. in.:

– gry dla dzieci, gry o dzieciach, gry dziecięce

– dzieci jako grupa docelowa w przemyśle gier

– dzieci, gry i fandomy

– dzieciństwo jako motyw estetyczny, narracyjny bądź gameplayowy w grach

– inspiracje kulturą dziecięcą w estetyce i stylizacji gier

– tożsamość gracza a paradygmat dojrzałości

– gry jako przedmiot nostalgii pokoleniowej / gry jako artefakt dzieciństwa

– dzieci jako autorzy, testerzy i krytycy gier

– gra jako inspiracja estetyczna i fabularna w innych tekstach kultury adresowanych do dzieci

– gra jako strategia marketingowa wobec dziecięcego konsumenta

– gry jako element transmedialności w kulturze dziecięcej

Zgłoszenia w języku polskim, wraz z krótkimi (100-250 słów) abstraktami proponowanych wystąpień, prosimy przesyłać w terminie do 25 marca 2019 r. na adres: agata.zarzycka@uwr.edu.pl

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

AESTHETICS, PEDAGOGIES AND BOOKS. NEW THEORETICAL APPROACHES TO LITERARY RESEARCH, 7 września 2018, Santiago de Chile

Justyna Deszcz-Tryhubczak wzięła udział w konferencji naukowej zorganizowanej na Pontificia Universidad Católica de Chile przez Centro Justicia Educacional, podczas której wygłosiła referat  pt. “Utopian Materialities in Children’s Literature Studies”, dotyczący realizacji grantu indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie, poświęconego projektowi CHILD ACT: Shaping a Preferable Future: Children’s Reading, Thinking and Talking about Alternative Communities and Times.

simposio-7sept-ing

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Intergenerational Approaches to Representations of Childhood and Adulthood in Children’s Literature

 

The issue of Literatura Ludowa on intergenerational issues and children’s literature is now available at http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LL/issue/view/1472/showToc

CONTENTS
Justyna Deszcz -Tryhubczak, An Intergenerational Approach to Representations
of Childhood and Adulthood in Children’s Literature

Articles
Katarzyna Smyczyńska, Confession and Camouflage: Biographical Memory in
Visual Narratives by Peter Sis, Uri Orlev and Marta Ignerska

Katarzyna Kwapisz Williams, “While my name is remembered, I teach”:
Oodgeroo Noonuccal and cross-cultural storytelling for children

Maciej Wróblewski, The Betrayal of Childhood in a Socio-Cultural
Context

Anna Bugajska , Tomorrow’s Kin: Intergenerational Solidarity after The Genome

Reviews
Mateusz Świetlic ki, The Courage to Imagine – A Review of Book Roni Natov
Natov, R. (2018) Roni Natov, The Courage to Imagine: The Child Hero in Children’s Literature, London: Bloomsbury Publishing

Sylwia Kamińska -Maciąg, “The Bold Men Will Have a Long Life”: The Masculinist Discourse in Contemporary Ukrainian Fiction. Świetlicki, M. (2016). Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Alicja Ungeheuer-Gołąb, A Double Voice about Fantastic Literature for Young
Readers: A Review of W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej
i młodzieżowej by Weronika Kostecka and Maciej Skowera. Kostecka, W., Skowera, M. (2017). W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz