Slumdog Millionaire/Slumdog. Milioner z ulicy

KONSPEKT LEKCJI

Aleksandra Basińska

Wojciech Jasiński

Tytuł filmu: SLUMDOG. MILIONER Z ULICY

REŻYSER: Danny Boyle

Docelowa grupa odbiorców: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Temat zajęć:  Losy indyjskich sierot, które dorastają w dzielnicy nędzy, oraz obraz slumsów na podstawie filmu Slumdog. Milioner z ulicy.

Kluczowe pojęcia: bieda, życie w skrajnych warunkach, podział klasowy, nadużycie władzy, walka o swoje prawa, fanatyzm religijny.

Cele lekcji:

– zwiększenie świadomości uczniów na temat codziennych i brutalnych warunków życia w slumsach w Bombaju,

– znaczenie historii Jamala Malika, który wygrywa indyjską wersję teleturnieju „Milionerzy”, nadużycie władzy,

– skłonienie do refleksji, i czy warto wszystko poświęcić dla pieniędzy i sławy,

– zachęcenie uczniów do dyskusji i wymiany opinii na podstawie poznanego dzieła filmowego,

– aktywizacja uczniów – motywowanie do aktywnej pracy w grupach, negocjacji i osiągania porozumienia.

Po lekcji uczeń powinien:

– potrafić określić problematykę filmu oraz dokonać jego analizy,

– określić i ocenić postawy głównego i pobocznych bohaterów,

– potrafić wyrazić swoją opinię i obronić swoje zdanie na temat wyżej wymienionych problemów

– porównać życie dziecka/nastolatka w Indiach z ich własnymi doświadczeniami.

Metody pracy:

– krótki wykład wprowadzający do problematyki filmu

– dyskusja na temat problematyki filmu

– praca grupowa oraz w parach

– „burza mózgów”

– wnioski

Materiały i wyposażenie:

– rzutnik multimedialny

– film Slumdog. Milioner z ulicy

kartki z pytaniami przygotowane przez nauczyciela

-zdjęcia głównych bohaterów

Czas pracy: 3 lekcje

 • 1 i 2 lekcja projekcja filmu
 • 3 lekcja wykład, dyskusja, praca w grupach

Zamierzona struktura lekcji:

 1. Wprowadzenie:

Podanie tematu lekcji i krótkie wprowadzenie do filmu. Nauczyciel krótko przedstawia uczniom informacje na temat reżysera filmu oraz książki, na bazie której został zrealizowany film. Następnie nauczyciel pyta uczniów, jakie tematy porusza ten film.

 1. Praca z zadaniami:

Wprowadzając uczniów w tematykę filmu, nauczyciel zadanie im kluczowe pytanie z okładki filmowej Slumdog. Milioner z ulicy. Co pomogło głównemu bohaterowi w odzyskaniu utraconej miłości? A. Pieniądze, B. Szczęście, C. Pożądanie, D. Przeznaczenie.

Uczniowie prezentują swoje opinie.

Następnie, nauczyciel zapoznaje uczniów z kolejnymi zadaniami i tłumaczy, na czym mają  one polegać.

Zadanie 1: Dyskusja oparta na „burzy mózgów”.

Tytuł filmu łączy w sobie dwa przeciwieństwa. Jak myślisz dlaczego autor wybrał właśnie taki tytuł?

Czemu ma służyć retrospekcja? Dlaczego reżyser zdecydował by przedstawiać na przemian sceny z przeszłości i teraźniejszości? Dlaczego losy bohaterów nie są opowiedziane chronologicznie?

Rozważ, jakich prac podejmowali się Jamal, Salim i Latica by zarobić pieniądze? Jakie możliwości mieli by przezwyciężyć ubóstwo? Co kierowało ich wyborami?

Co jest niezwykłego w tej bajecznie prostej historii, że uzyskała tak wiele nagród?

Zadanie 2. Analiza postaci i przestawionych realiów życia. Praca w grupach.

Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Każda z nich ma przeanalizować wskazany im wątek lub postać.

Grupa 1: Dokonaj analizy głównego bohatera. Jaką rolę w życiu Jamala odegrała miłość do Latiki? Czy jego życie to opowieść o biedaku, który zostaje królem? Dlaczego Jamal zostaje aresztowany i posądzony o oszustwo?

Grupa 2: Na podstawie filmu przedstaw obraz slumsów w Bombaju. Jak wygląda życie ludzi w tym miejscu? Jakie są mocne strony i ograniczenia kinematografii jako sztuki, która przedstawia skomplikowane realia życia w slumsach?

Grupa 3: Jaką rolę odgrywa brat Jamala, Salim Malik? Dlaczego zdradził brata i czy mógł postąpić inaczej? Czym są pieniądze dla Jamala i Salima? Dlaczego na końcu filmu decyduje się pomóc swojemu bratu i Latice?

Grupa 4: Scharakteryzuj hinduską mafię przedstawioną w filmie. W jaki sposób gangi zdobywają pieniądze? Czy są jakieś granice lojalności podrzędnego członka mafii?

Następnie każda z grup prezentuje innym rezultaty swojej pracy.

Zadanie 3: Praca w parach, następnie w grupach.

Uczniowie w parach starają się porównać warunki życia osieroconego dziecka z Bombaju z dzieckiem polskim. Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między nimi? Czy filmy przedstawiające trudne warunki życia mogą pomóc potrzebującym ? W jaki sposób MY możemy im pomóc?

Po podzieleniu na grupy przez nauczyciela uczniowie mają za zadanie wybrać najlepsze z pomysłów, które powstały w parach i przedstawić je reszcie klasy.

Zadanie 4: Dyskusja.

 1. W filmie dzieci ze slumsów przedstawione są jako istoty, które każdy może wykorzystać bez żadnych konsekwencji, nawet w najgorszy sposób. Jaki może być powód tego, że takie zachowanie uchodzi ludziom na sucho?
 2. Policja nie ufa Jamalowi i go torturuje. Czy myślisz, że w Polsce nastolatek w podobnej sytuacji życiowej byłby traktowany tak samo/inaczej?

Zadanie domowe: Napisz krótką recenzję filmu, zwracając szczególną uwagę na bohaterów i decyzje, które podejmują. Jeden akapit poświęć swojemu zdaniu na temat problemów przedstawionych w filmie. 150-200 słów.

Koniec lekcji: Nauczyciel podsumowuje wnioski, do jakich doszli uczniowie, oraz wskazuje im, jak wiele człowiek jest w stanie zrobić by być szczęśliwym.

Wskazówki dla nauczyciela:

 1. Upewnij się, że każdy uczeń pamięta imiona głównych bohaterów – możesz napisać je na tablicy pod przyczepionymi do niej zdjęciami.
 2. Pamiętaj o monitorowaniu klasy! Chodząc między grupami/obserwując pary, staraj się zadawać pytania dotyczące dyskusji tym uczniom, którzy unikają brania w niej udziału.
 3. Upewnij się, że każdy uczeń ma dostęp do kartki z pytaniami, aby nie rozpraszał/-a innych uczniów.
 4. Pamiętaj o przygotowaniu własnych odpowiedzi dotyczące kwestii poruszanych na lekcji na wypadek gdyby uczniowie nie mieli własnych pomysłów. Spróbuj naprowadzić uczniów na te odpowiedzi.
 5. Bądź politycznie poprawny: brat głównego bohatera jest muzułmaninem, a jego kaci to funkcjonariusze policji, co czyni je potencjalnie kontrowersyjnymi elementami dyskusji.

 

Reklamy